Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

penseeserrantes
6561 7098
penseeserrantes
3778 3544 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viabetasowka betasowka

December 27 2014

penseeserrantes
penseeserrantes
7962 6bb4

December 25 2014

penseeserrantes
kogoś tylko znów zabrakło przy stole przypadkiem .
— Jacek Stęszewski
Reposted frombubsoon bubsoon
penseeserrantes
7310 58b4
Reposted fromEverybodydies Everybodydies
penseeserrantes
All I want fot Christmas is... YOU! <3
penseeserrantes
7643 9743 500
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1

December 09 2014

penseeserrantes
penseeserrantes
5268 222d 500
Reposted frombetasowka betasowka

December 06 2014

penseeserrantes
— By FrostBackCat
Reposted frombisexual bisexual viabetasowka betasowka

November 30 2014

penseeserrantes
"Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał..."
— Stefan Żeromski

November 28 2014

penseeserrantes
"Kocham cię. Będę cię kochała do dnia, w którym umrę. A jeśli po tym jest jakieś życie, to wtedy też będę cię kochała."
Rudzik :*
Reposted frombetasowka betasowka

November 14 2014

penseeserrantes
Play fullscreen
I'm your firefly... and I never fly away...

November 09 2014

penseeserrantes
Myślami jestem zawsze Skarbie <3
penseeserrantes
Jakoś tak smutno bez Ciebie obok...
Reposted frombetasowka betasowka

November 08 2014

penseeserrantes
LUBIĘ, KIEDY KOBIETA...

Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,

kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,

gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie

i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

 

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,

gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,

gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem

i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.

 

I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania

zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,

gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.

 

Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie

wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata

w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.

~ Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Reposted bybetasowka betasowka

November 06 2014

penseeserrantes
penseeserrantes
potrzebuję Cię tu,  to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół
— jamal
penseeserrantes
zakochałam się w nim tak jak się zasypia...
najpierw powoli, a potem nagle i całkowicie.
— the fault in our stars.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl